VISI & MISI

VISI

Ke arah melahirkan modal insan yang holistik dan cemerlang melalui kegiatan bersukan yang terancang

MISI

Melaksanakan program pembangunan sukan sekolah melalui perancangan strategik dan sistematik dengan memberi penekanan terhadap aspek sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan ke arah membudayakan sukan dalam kehidupan masyarakat

Advertisements