STATISTIK PENYERTAAN

KEJOHANAN GOLF MSSM 2013

SENARAI NEGERI DAN JUMLAH PESERTA

BIL

NEGERI

JUMLAH MENGIKUT KATEGORI

 

L 18

 

P 18

 

L 15

 

P 15

 

L 12

 

P 12

1

SABAH

3

3

3

3

3

3

2

SARAWAK

3

3

3

3

3

3

SELANGOR

3

3

3

3

3

3

4

PERAK

3

3

3

5

NEGERI SEMBILAN

3

3

3

3

3

3

6

JOHOR

3

3

3

3

3

3

7

KELANTAN

3

2

3

1

3

8

TERENGGANU

3

1

2

3

1

9

PERLIS

2

1

3

1

2

10

KEDAH

3

3

3

3

3

3

11

PAHANG

3

3

3

3

3

3

12

PULAU PINANG

3

3

3

3

3

3

13

MELAKA

3

3

3

3

3

3

14

PUTRAJAYA

2

3

1

15

WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

1

2

16

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

3

1

3

3

3

3

JUMLAH

44

29

46

35

36

34

KEJOHANAN GOLF MSSM 2013

SENARAI NEGERI DAN JUMLAH PESERTA

 

 

 

KATEGORI

 

JUMLAH MENGIKUT KATEGORI

 

L

 

P

LELAKI BAWAH 18 TAHUN

44

PEREMPUAN BAWAH 18 TAHUN

29

LELAKI BAWAH 15 TAHUN

46

PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN

35

LELAKI BAWAH 12 TAHUN

36

PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN

34

JUMLAH

126

98

JUMLAH KESELURUHAN

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements